Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика проводиться Організацією «Clixby» (далі — «Організація») щодо обробки та забезпечення захисту персональних даних фізичних осіб (суб'єктів персональних даних) на підставі статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

1.2. Політика застосовується щодо всіх персональних даних (суб'єктів), які можуть одержати Організація в процесі діяльності, у тому числі клієнти Організації.

1.3. Мета Політики полягає у доведенні до осіб, які надають свої персональні дані, необхідної інформації, яка дозволяє оцінити, які персональні дані та з якими цілями обробляються Організацією, які методи забезпечення їхньої безпеки реалізуються.

1.4. Політика забезпечує захист прав і свобод суб'єктів при обробці їх персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, а також встановлює відповідальність осіб, які мають доступ до персональних даних, за невиконання вимог, що регулюють обробку та захист персональних даних.

1.5. Клієнти, використовуючи сервіси та послуги Організації, повідомивши Організації свої персональні дані, у тому числі за посередництвом третіх осіб, визнають свою згоду на обробку персональних даних відповідно до цієї Політики.

1.6. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб'єктом персональних даних. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних оператор має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених чинним законодавством або, в іншому випадку, відмовити у наданні послуги, у разі якщо персональні дані необхідні для надання такої інформації послуги.

1.7. Ця Політика може бути змінена Організацією.

2. Поняття та склад персональних даних

2.1. В цілях цієї Політики під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

2.2. Залежно від суб'єкта персональних даних, Організація для здійснення своєї діяльності та виконання своїх зобов'язань може обробляти персональні дані наступних категорій суб'єктів:

3. Підстави та цілі обробки персональних даних

3.1. Організація опрацьовує персональні дані для здійснення своєї діяльності, у тому числі надання Клієнтам послуг. Організація має право:

3.2. Організація може використовувати персональні дані Клієнта в таких цілях:

4. Строки обробки персональних даних

4.1. Терміни обробки персональних даних визначаються на основі цілей обробки в інформаційних системах Організації, відповідно до терміну дії договору, угоди з суб'єктом персональних даних.

5. Коло осіб допущених до обробки персональних даних

5.1. Для досягнення цілей статті 3 цієї Політики до обробки персональних даних допущені лише ті співробітники Організації, на яких покладено такий обов'язок відповідно до їхніх службових (трудових) обов'язків. Доступ інших працівників може бути наданий лише у передбачених законом випадках. Організація вимагає від своїх співробітників дотримання конфіденційності та забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці.

5.2. Організація має право передати персональні дані третім особам у таких випадках:

При цьому до набувача переходять всі зобов'язання щодо дотримання умов забезпечення безпеки персональних даних відповідно до чинного законодавства України та міжнародних угод стосовно отриманих ним даних.

6. Методи обробки персональних даних

6.1. У процесі надання послуг при здійсненні внутрішньогосподарської діяльності Організація використовує автоматизовану та неавтоматизовану обробку персональних даних.

7. Реалізація захисту персональних даних

7.1. Діяльність Організації з обробки персональних даних в інформаційних системах нерозривно пов'язана із захистом Організацією конфіденційності отриманої інформації. Усі працівники Організації зобов'язані забезпечувати конфіденційність персональних даних, і навіть інших конфіденційних відомостей, встановлених Організацією, якщо це суперечить чинному законодавству України.

7.2. Безпека персональних даних під час їхньої обробки в інформаційних системах Організації забезпечується за допомогою системи захисту інформації.

7.3. Обмін персональними даними під час їхньої обробки в інформаційній системі персональних даних здійснюється за захищеними каналами зв'язку.

7.4. Під час обробки персональних даних в інформаційній системі персональних даних Організації забезпечуються:

Якщо ви бажаєте видалити всі свої особисті дані з нашого сайту – надішліть, будь ласка, запит на пошту: help@clixby.app

Останнє оновлення: 13 Квітень, 2023